25.03.2022 MB houdende instructie aan de netbeheerder tot het overgaan tot een bijkomende toewijzing voor de veiling georganiseerd in 2021 en tot bepaling van de kalender en andere procedurele aspecten ervan overeenkomstig art. 7undecies, par. 18, van de wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt

ondertekenaar
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
353626
essentie

Dit besluit draagt de netbeheerder Elia Transmission Belgium op om voor de veiling van 2021 een bijkomende veiling te houden in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (met als doel de elektriciteitsbevoorrading van België veilig te ste ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren