23.03.2022 KB wijz. KB nrs. 4 en 20 met betrekking tot de BTW wat de verlaging van het tarief van de BTW betreft voor de levering van elektriciteit, van aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van residentiële contracten

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
353707
essentie

Naar aanleiding van de scherpe stijging van de energieprijzen (onder andere omwille van het economische herstel na het coronavirus Covid-19 en het conflict tussen Rusland en Oekraïne), verlengt dit besluit onder andere tot ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren