14.01.2022 BVR wijz. BVR 17.03.2017 betr. de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord, wat betreft de realisatie van de koopkrachtmaatregelen, en wijz. art. 12 van het Overgangsbesluit subsidies buitenschoolse opvang van 24.09.2021

ondertekenaar
BEKE Wouter - Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
inforumnummer
353710
essentie

Dit besluit geeft uitvoering aan een aantal maatregelen van koopkrachtondersteuning voor wat betreft de private sector van de kinderopvang en de buitenschoolse opvang in uitvoering van het zesde Vlaamse intersectoraal akkoord.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren