04.02.2022 BVR tot uitvoering van het decreet 29.05.2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
353715
essentie

Dit besluit voert het decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 uit. Het verlengt de maatregelen van het BVR 12.06.2020 en regelt de organisatie van het samenwerkingsverband van externe partners, de meldingsplicht ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren