18.03.2022 BVR wijz. BVR 14.05.2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut, wat betreft de polders en wateringen

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
353716
essentie

Dit besluit bepaalt dat het budget voor de subsidie ex-DAC voor Polders en Wateringen structureel wordt verminderd vanaf 2022. Daarnaast wordt de regeling voor het overdragen van de subsidie voor ex-DAC'ers bij pensionering, schorsing en ontsl ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren