25.03.2022 BVR wijz. art. 2 van het BVR 24.01.2020 tot bepaling van het tariefbeleid voor het kernnet en het aanvullende net en wijz. art. 66 van het BVR 14.05.2004 betr. de exploitatie en de tarieven van de VVM en art. 12 van het BVR 17.12.2021 over de exploitatie van het kernnet en het aanvullend net

ondertekenaar
PEETERS Lydia - Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken - Vlaamse Regering
inforumnummer
353748
essentie

Dit besluit wijzigt het tariefbeleid dat vanaf 01.04.2022 ingaat voor het kernnet en het aanvullend net van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren