17.03.2022 Wet wijz. een aantal bepalingen betr. art. 17 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders [ Wet verenigingswerk ]

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353751
essentie

Deze wet brengt verduidelijkingen inzake het verenigingswerk en vervangt de tijdelijke wet 24.12.2020 betreffende het verenigingswerk, wat betreft onder andere de elektronische aangifte van werk en arbeidsongevallen. Zij integreert bepaalde uitzon ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren