27.03.2022 KB wijz. KB 22.04.2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 [ Coronavirus ]

ondertekenaar
DE SUTTER Petra - Vice-Eerste Min. en Min. van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post - Federale Regering
inforumnummer
353757
essentie

Omwille van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 genieten de personeelsleden van de Federale Overheidsdiensten (inclusief met name bepaalde autonome havens) van een arbeidsovereenkomst tot op de laatste dag van het kwartaa ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren