27.03.2022 KB wijz. KB .21.09.2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
353759
essentie

Gezien het blijvend belang om in het kader van het coronavirus Covid-19 over voldoende testcapaciteit te beschikken in de erkende laboratoria, verlengt dit besluit tot 01.10.2022 de tijdelijke uitzondering die het mogelijk maakt dat ook ander gekwalifi ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren