17.03.2022 BBHR tot invoering van diverse maatregelen inzake tewerkstelling en sociale economie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
inforumnummer
353766
essentie

Dit besluit voorziet een afwijkingsregeling voor de betalingsprocedure van de subsidie aan de gemandateerde sociale ondernemingen in het kader van de coronavirus Covid-19 epidemie. Het besluit voorziet dat de financiële steun voor 2 ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren