29.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, wijz. collectieve arbeidsovereenkomst van 23.04.2021 in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30.03.2021 betr. de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353802
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de indexering van de werkelijk uitbetaalde lonen aan de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren