29.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de indexering van de werkelijk uitbetaalde lonen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353810
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de indexering van de werkelijk uitbetaalde lonen voor de periode tot en met 31.08.2021 (andere dan deze conform de loonschalen voorzien in de CAO van 09.12.2019) aan de werknemers van de instelling ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren