10.03.2022 KB wijz. KB 01.10.2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
353819
essentie

Dit besluit voorziet dat in geval van brugwerk en/of het plaatsen van een implantaat omwille van een arbeidsongeval, het honorarium voor de voorlopige prothese evenwel niet terugbetaald is in het kader van het KB 01.10.2013 maar volgens het t ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren