23.03.2022 KB wijz. KB nr. 21 van 14.05.2020 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
353821
essentie

Dit besluit heft de bepaling op die in het kader van het coronavirus Covid-19 voorziet dat thuisverpleegkundigen er niet zijn toe gehouden de eID van de patiënt te lezen om de identiteit van de patiënt te verifiëren bij derdebetaler, maa ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren