01.04.2022 KB wijz. KB 23.12.2021 tot vaststelling van de nadere regels betr. het eenmalig forfait bedoeld in art. 4 van de wet 15.12.2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het KB 22.12.2020 wijz. KB 24.03.2003 tot bepaling van de andere regels betr. de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VAN DER STRAETEN Tinne - Min. van Energie - Federale Regering
inforumnummer
353943
essentie

Dit besluit verlengt bepaalde termijnen in de procedurele modaliteiten betreffende het eenmalig forfait van 80 EUR voor de levering van elektriciteit toegekend voor het jaar 2021 aan de residentiële beschermde afnemers die op 30.09. ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren