10.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 04.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betr. het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, en betr. de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 151 van de Nationale Arbeidsraad

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353965
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) voor de periode van 01.07.2021 tot 30.06.2023 voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerk ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren