10.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13.09.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en gezondheidsdiensten, betr. het sociaal luik bij de vorming van ziekenhuisnetwerken

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
353974
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de organisatie van het sociaal overleg in functie van de ziekenhuisnetwerken. Ze bevat eveneens bepalingen in verband met het maximaal behoud van de tewerkstelling en loon- en arbeidsvoorwaarden in ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren