23.02.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, wijz. collectieve arbeidsovereenkomst van 25.06.2021 tot toekenning van bijkomende extralegale verlofdagen aan het personeel van de 'milieux d'accueil d'enfants' (nr. 166096)

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354019
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wijzigt de bepalingen inzake de toekenning met ingang van 2021 van een bijkomende dag extralegaal verlof aan bepaalde werknemers van instellingen in de kinderopvang en van een bijkomende dag extralegaal verlof ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren