23.02.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 02.09.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 152 en nr. 153 van de Nationale Arbeidsraad voor de periode 2021-2022

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354026
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet, voor de periode van 01.07.2021 tot 31.12.2022, de voorwaarden om te kunnen beroep doen op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) en regelt de toekenning van de vrij ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren