23.01.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27.10.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354089
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bevat uitvoeringsmodaliteiten betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging bij de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest. Ze regelt met name de voorwaarden, de procedure, ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren