23.03.2022 Wet wijz. wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, wat betreft de medische verkiezingen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
354100
essentie

Deze wet voorziet dat de verkiezingen van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen bij het RIZIV die tot nu één keer om de vier jaar werden georganiseerd, voortaan één keer om de vijf jaar zullen worden georganis ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren