14.01.2022 BVR wijz. BVR 22.02.2019 houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang, wat betreft de uitbreiding van het aantal werknemers ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30.03.2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 en wat betreft de aanpassing van het subsidiebedrag en de toekenningsprocedure

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
354104
essentie

Dit besluit voorziet het juridische kader voor de toekenning van bijkomende voltijds equivalente kinderbegeleiders gezinsopvang. Door de aanpassing van de toewijzingscriteria wordt een meer optimale spreiding en inzet van de werknemers kinder ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren