28.01.2022 BVR wijz. BVR 09.09.2011 tot het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en van het BVR 04.07.2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
354105
essentie

Dit besluit wijzigt de reglementering over het verlenen van steun voor deelname van de landbouwers aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en over de hectaresteun voor de biologische productiemethode. De wijzigingen betreffen voornam ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren