11.03.2022 KB tot bepaling van het bedrag onder hetwelk de zoneraad de uitoefening van zijn bevoegdheden betr. overheidsopdrachten voor uitgaven die onder de buitengewone begroting vallen aan het zonecollege kan delegeren, in uitvoering van het art. 85, par. 1, vierde lid, van de wet 15.05.2007 betr. de Civiele Veiligheid

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
354109
essentie

Dit besluit bepaalt dat de zoneraad de uitoefening van zijn bevoegdheden betreffende de gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of diensten kan delegeren aan het zonecollege, voor uitgaven die onder de buitengewone begrotin ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren