11.02.2022 BVR tot aanpassing van de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en aan de ondernemingen in opdracht waarvan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken [ Coronavirus ]

ondertekenaar
BEKE Wouter - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Vlaamse Regering
inforumnummer
354116
essentie

Dit besluit voorziet in een aanpassing van de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen, die deel uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming, als compensatie van de in 2021 en 2022 sterk gestegen kosten en om de blijvende gevolgen van de ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren