31.03.2022 MB tot uitvoering van art. 10 van het BVR 11.03.2022 betr. het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28.10.2021, wat betreft de precisering van de berekening van de subsidie per maand voor de verplicht gesloten ondernemingen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Economie, Innovatie, Werk Sociale economie en Landbouw - Vlaamse Regering
inforumnummer
354157
essentie

Dit besluit verduidelijkt de berekening van de subsidie voor het eerste kwartaal 2022 voor verplicht gesloten ondernemingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen van 28.10.2021. Het betreft onder andere de uitbating van een vakantieverbli ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren