24.03.2022 KB wijz. KB 16.09.2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, en voor vrouwen met recht op verhoogde tegemoetkoming

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
354164
essentie

Dit besluit brengt terminologische wijzigingen aan in de wetgeving over de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kostprijs voor contraceptiva om elke vorm van discriminatie op basis van geslachtsverandering te ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren