11.03.2022 KB wijz. KB 16.07.1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, betr. de informatiegegevens over de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling

ondertekenaar
VAN QUICKENBORNE Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Noordzee - Federale Regering
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
354188
essentie

Dit besluit voorziet dat voortaan de contactgegevens van de voogd ad hoc van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister worden opgenomen. Bovendien wordt nu ook, naast de naam, de voornamen en ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren