11.08.2017 Wet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Warschau op 16.05.2005

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie - Federale Regering
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen - Federale Regering
inforumnummer
354232
essentie

Deze wet stemt in met het verdrag van Warschau van 16.05.2005 ter voorkoming van terrorisme. Dit verdrag bepaalt dat de lidstaten de handelingen die voorafgaan aan de terroristische daad zelf, strafbaar zullen stellen. Het verdrag voorziet ook een diep ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren