01.04.2022 MB tot uitwerking van de retributies, vermeld in art. 9.2.1 en art. 9.2.2 van het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betr. het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
354263
essentie

Dit besluit bepaalt het bedrag van de retributie voor de uitreiking van een nieuw of geactualiseerd asbestinventarisattest (50 EUR) en van de retributie voor de behandeling van een aanvraagdossier tot erkenning als certificatie-instelling asbest (1200 ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren