28.02.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24.09.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, betr. de toekenning van een bijkomende verlofdag

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354357
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voorziet in de toekenning vanaf 01.01.2021 van een bijkomende verlofdag, bovenop de wettelijke verloven, aan het personeel van de instellingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn in de Duitstalige ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren