01.04.2022 Wet wijz. art. 19 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12.01.1973

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
354373
essentie

Voortaan moet de betekening van een beslissing gewezen in laatste aanleg in betwiste zaken door een administratief rechtscollege eveneens het bestaan vermelden van een administratief cassatieberoep voor de Raad van State, alsmede de op dat beroep ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren