25.02.2022 BVR wijz. art. 2 van het BVR 19.12.2014 houdende de uitvoering van het dec. 19.12.2014 houdende de Vlaamse vastgoedcodex

ondertekenaar
DIEPENDAELE Matthias - Vlaams Min. van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaamse Regering
inforumnummer
354415
essentie

Dit besluit wijzigt het uitvoeringsbesluit bij het decreet met de Vlaamse vastgoedcodex. Er wordt aan het hoofd van de Vlaamse Belastingdienst de bevoegdheid gegeven om Vlaamse vastgoedcommissarissen aan te wijzen.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren