04.02.2022 MB tot vaststelling van het subsidiëringsprogramma van de werken, vermeld in art. 8 van het BVR 05.05.2017 betr. de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 2.6.1.3.1, par. 1 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15.06.2018, voor het eerste deelprogramma 2021

ondertekenaar
DEMIR Zuhal - Vlaams Min. van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme - Vlaamse Regering
inforumnummer
354528
essentie

Dit besluit bepaalt het subsidiëringsprogramma van rioleringsdossiers en dossiers voor kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties, voor het eerste deelprogramma 2021. De voorontwerpdossiers van het subsidiëringsprogramma 2021, e ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren