15.03.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 08.11.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de regeling van de jaarlijkse vakantie

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354593
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt dat elke werknemer die hiervoor een aanvraag doet recht heeft op de toekenning van een aaneensluitende vakantieperiode van minstens drie opeenvolgende weken tijdens het kalenderjaar, inc ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren