15.03.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22.10.2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst van 19.09.2013 betr. de bepaling van de term 'risicogroepen'

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354596
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalt dat een gedeelte van de sociale bijdragen moet worden aangewend voor de opleiding en tewerkstelling van de specifieke groep jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en die behore ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren