15.03.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98/9 van 21.12.2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wijz. de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20.02.2009 betr. de ecocheques

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354698
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) vervangt de lijst van de ecologische producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangekocht, gevoegd bij de CAO nr. 98 van 20.02.2009 betreffende de ecocheques.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren