26.04.2022 Wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in art. 17 van het KB 28.11.1969 tot uitvoering van de wet 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betr. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
354775
essentie

Deze wet regelt het fiscaal stelsel voor inkomsten uit activiteiten in de sociaal-culturele sector en de sportsector. De bezoldiging voor dergelijke activiteiten is vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Zij worden beschouwd als diverse inkom ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren