23.02.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17/41 van 07.12.2021, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19.12.1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354792
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) stelt een herwaarderingscoëfficiënt (1,0026) vast voor het begrensde referteloon en voor het bedrag van de aanvullende werkloosheidsvergoedingen ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren