27.03.2022 KB wijz. KB 10.01.1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in art. 23, par. 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
354795
essentie

Dit besluit wijzigt de voorwaarden om te genieten van een verzekeringstegemoetkoming voor verstrekkingen inzake educatie voor patiënten met diabetes. 

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren