24.04.2022 KB wijz. art. 39 van KB 30.03.1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betr. de jaarlijkse vakantie van de werknemers

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354870
essentie

In het kader van de berekening van het vakantiegeld voorziet dit besluit dat voor de bedienden wier wedde slechts voor een gedeelte veranderlijk is, voor het vast gedeelte de bepalingen van art. 38 van het KB 30.03.1967 worden toegepast en voor het ver ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren