23.03.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 08.11.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betr. de tussenkomsten voor kwaliteitsbevordering op basis van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-profitsector (VIA 6)

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354944
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) regelt de verdeling van VIA (Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-profitsector)-tussenkomsten voor digitalisering en professionalisering. Zij is van toepassing op de organisaties die onder het toepa ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren