23.03.2022 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25.10.2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode van 01.01.2021 tot 30.06.2021 voor sommige ontslagen oudere werknemers met een lange loopbaan en betr. de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
inforumnummer
354953
essentie

Deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voert een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) in voor de periode van 01.01.2021 tot 30.06.2021 voor sommige ontslagen oudere werknemers met een lange loopbaan en die onder het Paritair ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren