22.04.2022 Dec. tot het nemen van dringende maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, wijz. dec. 08.06.2007 betr. de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap en wijz. Codex Hoger Onderwijs van 11.10.2013 voor leerlingen en studenten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20.07.2001 betr. minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (I) [ Oekraïne ]

ondertekenaar
WEYTS Ben - De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand
inforumnummer
354999
essentie

Dit decreet creëert een kader in het basis-, secundair, hoger en volwassenenonderwijs voor steun aan Oekraïense vluchtelingen tijdens het lopende schooljaar (2021-2022) en de periode erna. 

...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren