29.03.2022 KB wijz. KB 03.07.2020 betr. de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven, met het oog op de verduidelijking van de draagwijdte van art. 8

ondertekenaar
VERLINDEN Annelies - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
inforumnummer
355000
essentie

Dit besluit verduidelijkt dat de jaarlijkse herziening van de tarieven voor het automatisch consulteren van de gegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen (transacties), alsook voor informaticawerkzaamheden die worden uitgevoerd door de ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren