25.04.2022 MB tot uitvoering van de art. 18, 33, par. 2, en 34, par. 2, van het KB 14.04.2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus

ondertekenaar
VAN PETEGHEM Vincent - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding - Federale Regering
inforumnummer
355057
essentie

In het kader van de staatswaarborg toegekend aan bepaalde kredieten omwille van het coronavirus Covid-19, bepaalt dit besluit de modaliteiten inzake de voorschotten waarop de kredietgever recht heeft, de regels voor de definitieve afrekening en de proc ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren