24.03.2022 KB tot uitvoering van art. 42, eerste lid, van de wet 13.06.2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg [ Coronavirus ]

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
355145
essentie

Dit besluit regelt de tegemoetkoming voorzien voor artsen die lichamelijke onderzoeken in de triage- en afnamecentra van het Coronavirus Covid-19 hebben uitgevoerd voor de periode van 23.03.2020 tot en met 26.07.2020.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren