01.05.2022 KB wijz. KB 18.07.2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector en wijz. KB 16.05.2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24.12.2002 (I), betr. de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ondertekenaar
DERMAGNE Pierre-Yves - Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Werk - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
355147
essentie

Dit besluit concretiseert de zeerlagelonencomponent in de structurele vermindering van de socialezekerheidsbijdragen en is bedoeld om vanaf 01.04.2022 de macro-economische toename van de loonkost omwille van de verhoging van het gemiddeld minimumm ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren