18.04.2022 KB wijz. KB 22.12.1967 houdende algemeen reglement betr. het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, voor wat betreft de harmonisatiecoëfficiënt

ondertekenaar
CLARINVAL David - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen, en Democratische Vernieuwing - Federale Regering
LALIEUX Karine - Min. van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris - Federale Regering
inforumnummer
355187
essentie

Dit besluit brengt technische aanpassingen aan het KB 22.12.1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen aan ingevolge de wet 15.06.2021 die sommige elementen wijzigt in de berekening van het proportio ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren