01.05.2022 KB wijz. KB 17.03.2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

ondertekenaar
KHATTABI Zakia - Min. van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal - Federale Regering
VANDENBROUCKE Frank - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid - Federale Regering
inforumnummer
355195
essentie

Dit besluit vult de lijst aan van de gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur die, bij wijze van afwijking, in de handel kunnen worden gebracht. Deze lijst wordt in bijlage IV van het KB 17.03.2013 opgenomen. De nieuwe vrijstellin ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren